109
Vanaf woensdag kunnen partners vijf weken extra geboorteverlof opnemen. Het moet ertoe leiden dat de taken thuis eerlijker worden verdeeld en de arbeidsparticipatie van vrouwen toeneemt. Maar zal dat ook werken? ... lees verder

124
Het was eigenlijk een publiciteitsstudent waar een bedrijf alleen maar van kan dromen. De Franse reclamecodecommissie Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) verbood een televisiereclame van fiersenmaker Van Moof, waarbij rokende fabriekspijpen op een auto werden weerspiegeld, lange files werden getoond en iets wat op een ongeluk lijkt. Daarna smolt de auto weg en verscheen een Van Moof-fiets en klonk There’s a new day dawning. ... lees verder

175
De overheid slaagt er nog steeds niet in genoeg extra werk voor gehandicapten te creëren. Van de afgesproken 15 duizend plekken zijn er maar 10 duizend vervuld. Bedrijven leveren wel. ... lees verder