126
Het Duitse kabinet stuurde deze week een wet naar de Bondsdag, het Duitse parlement, waarin wordt voorgeschreven dat in slachthuizen uitsluitend gewerkt mag worden door eigen personeel bij het slachten en het verwerken en verpakken van vlees. Geen uitzendkrachten, geen onderaannemers, geen onderaannemers van onderaannemers. lees hele artikel