128
De paniek en tragiek op de intensive cares van ziekenhuizen kan treffend worden verteld aan de hand van beelden van voor hun leven vechtende patiënten en dappere verpleegkundigen en artsen. De paniek en tragiek op de financiële markten is nog alleen aan de hand van grafieken te vertellen. De geld- en effectenhandel vindt achter computerschermen plaats, waar programma’s de handel doen en waar mensen onbewogen naar staren. lees hele artikel