178
Jongeren die de komende zes jaar afstuderen, hebben goede perspectieven op werk. Wel zijn de verschillen naar opleidingsniveau en richting groot. Werkgevers in de techniek, ict, groothandel, zorg, bouw en onderwijs zullen grote moeite hebben om geschikt personeel te vinden. De vraag sluit in veel sectoren niet aan op de beroepskeuze van jongeren, zo blijkt uit een rapport over de arbeidsmarkt naar lees hele artikel