178
Er is een overvloed aan anti-alcoholcampagnes, zoals IkPas en NIX. Toch lijken die nog niet heel veel effect te hebben, want uit cijfers van het CBS blijkt dat ongeveer negen procent van de volwassenen een zware drinker is. Die groep is gelijk gebleven ten opzichte van 2014. Het aantal overmatige drinkers is wel gedaald van tien naar ruim acht procent. lees hele artikel