116
Amsterdam is er helemaal klaar mee: de dronken toeristen die vernielingen aanrichten, lawaai maken en wildplassen. Een campagne moet daar verandering in brengen. lees hele artikel