110
Leider van Forum voor Democratie Thierry Baudet probeert zijn partij bij elkaar te houden, na het vertrek van Henk Otten. Vanavond organiseert hij een bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden in de partij. Maar net vandaag lijkt er een nieuw probleem bij te komen voor Baudet. Volgens HP/De Tijd heeft hij vluchten met een privéjet niet gemeld bij het geschenkenregister. lees hele artikel