132
De veiligheidsnormen voor installaties in woningen zijn verbeterd en vernieuwd. Een coalitie van installatiebedrijven, inspectiebedrijven en kennisinstituten pleit er nu voor om een APK-keuring voor huizen in te stellen, zodat huizen getoetst kunnen worden aan de nieuwe norm. Peter Welleman van het NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut, dat gaat over de gestandaardiseerde normen voor bedrijven en overheid, vindt dat een goed idee. 'Tegenstanders zijn bang voor de hoge kosten, maar het gaat om een norm het is niet verplicht.' lees hele artikel