137
Nu de woningnood hoog is, geven veel gemeenten eigen inwoners voorrang bij het toewijzen van een huis. Dat gebeurt onder meer in en rondom Amsterdam. Ook op andere plekken in Nederland wordt gebruikgemaakt van zo'n voorrangsregel. lees hele artikel